Aktualności

Nowa wersja enova365 2104.0.0.

W dniu dzisiejszym (19.04.2021r.) opublikowaliśmy wersję enova365 oznaczoną numerem 2104.0.0 Jest to wersja rozwojowa, w której opublikowane zostały nowości funkcjonalne oraz kolejna transza zmian w przepisach prawa obowiązujących w roku 2021. Materiały związane z wersją Ulotka do wersji 2104.0.0 Komunikat dla klienta do wersji 2104.0.0 Instalatory Standard instalator enova365 2104.0.0 (.exe) instalator enova365 2104.0.0 (.msi) […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2012.5.11

w dniu 31 marca 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2012.5.11. W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 2021 roku: Kadry Płace:Zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK w związku ze zmianą właściciela. Dotychczasowa nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A.Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 marca 2021 roku.Umożliwiono ewidencję […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2012.4.9

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2012.4.9. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Jest to kolejna wersja z Serii, wydawana na przełomie roku 2020/2021, w której znajdują się nowe mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Zmiany legislacyjne wersji 2012.4.9 obejmują moduły enova365: Księgowość, Kadry […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2012.3.4

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2012.3.4. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Jest to kolejna wersja z Serii, wydawana na przełomie roku 2020/2021, w której znajdują się nowe mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. Zmiany legislacyjne wersji 2012.3.4. obejmują moduły enova365: Księgowość oraz […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2012.2.3

Podatek od sprzedaży detalicznej Od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 01.01.2021.Funkcjonalność dotycząca dokumentów handlowych i dokumentów ewidencji potrzebna do obsługi podatku jest dostępna w systemie od wersji […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2012.1.1

Zobacz ulotkę do wersji 2012.1.1 tutaj enova365 standard instalator enova365 2012.1.1 instalator enova365 2012.1.1 msi do instalacji domenowych Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2012.1.1 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4 enova365 multi instalator enova365 2012.1.1 instalator Soneta Helper instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2010.1.4

20 listopada 2020 opublikowana została wersja 2010.1.4 enova365 zawierająca następujące zmiany: Kadry i Płace Listy płac. Uzupełniono schemat pliku o pozycje związane ze składkami PPK. Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 grudnia 2020: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.168,93 zł; Minimalne wynagrodzenie uczniów: I rok nauki – 258,45 zł II rok nauki – 310,14 zł III […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2010.1.3

Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2010.1.3. Wersja wymaga konwersji bazy danych. Wersja jest wydana z dwóch powodów, pierwszy z nich do nowy moduł Praca Zdalna, a drugi to zmiany w przepisach istotne dla modułu Kadry Płace. 1.     Nowy moduł „Praca Zdalna”. Nowy moduł to odpowiedź Soneta na potrzeby rynku związane z panującą w […]

WIĘCEJ

nowa wersja enova365 2010.0.2.0

W dniu dzisiejszym publikujemy nową wersję enova365, z serii oznaczonej numerem 2010. Jest to wersja, w której znalazły się nowości w modułach: Kadry Płace, Księgowość, Handel, CRM, BI, Workflow oraz mechanizmy ogólnosystemowe. Zobacz ulotkę do wersji 2010.0.2 tutaj Instalatory enova365 standard instalator enova365 2010.0.2 instalator enova365 2010.0.2 msi do instalacji domenowych Uwaga! Konwersja baz enova365 do […]

WIĘCEJ

Nowa wersja enova365 2006.1.1

Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym  została opublikowana wersja 2006.1.1 enova365.Wersja wymaga konwersji bazy danych.Jest to nowa wersja, w której znalazły się nowości w module Kadry Płace. Poprawione zostały również błędy, które zostały przez Państwa zgłoszone do wersji 2006.0.0.Wydanie kolejnej wersji enova365 zaplanowane zostało na 22.10.2020. Będzie to również duża wersja rozwojowa. Kadry Płace: W module […]

WIĘCEJ