×

Nowa wersja enova365 2212 (2212.6.19 z dnia 18-05-2023)

15 grudnia 2022

1. Instalatory

  • standard

– instalator enova365 2212.6.19 (.exe)
– instalator enova365 2212.6.19 (.msi)

  • multi

– instalator enova365 2212.6.19 (.zip)

  • helper

– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych

  • dla systemu Android

– instalator enova365

  • dla systemu iOS

– instalator enova365

2. Materiały związane z wersją

Szanowni Państwo,
dzisiaj opublikowano wersję enova365 oznaczoną numerem 2212.0.0. Jest to wersja z serii 2212, w której będziemy publikować funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach, które zaczną obowiązywać od początku roku 2023r. W ciągu kolejnych tygodni będziemy udostępniać wersje przepisowe, dlatego bardzo proszę o pilne śledzenie harmonogramu wydań, który na bieżąco wysyłamy do naszych klientów. Wynika to z tego, że proces legislacyjny ciągle trwa, a także pojawiają się przepisy wykonawcze, techniczne do istniejących już przepisów.

Wersja 2212.0.0 wymaga konwersji bazy.

W skrócie, co zawiera wersja 2212.0.0:

W module Kadry Płace:
• Deklaracje ZUS – Zaktualizowaliśmy kody tytułu ubezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem MRiPS.
• Deklaracje ZUS – Zaktualizowaliśmy kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego.
• Deklaracja PIT – Na liście Kadry i płace/Deklaracje/PIT-11Z dodaliśmy deklarację zbiorczą PIT-11Z w wersji 29. Dostosowaliśmy również wysyłkę eDeklaracji PIT-11Z(29) do schematu pliku XML opublikowanego na stronach Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

W module Księgowość:

• Deklaracja CIT-8E – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy możliwość przygotowania deklaracji CIT-8E(2), która jest dedykowana do rozliczenia ryczałtu od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r. (tzw. CIT estoński).
• Deklaracja CIT-8ST – Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) udostępniliśmy nowy formularz deklaracji CIT-8ST(1) wraz z załącznikiem CIT/A. Do nowego formularza dostosowaliśmy też eDeklarację oraz wydruk pomocniczy Informacja CIT-8ST(1).
• Ewidencja ryczałtowa – Wprowadziliśmy rozwiązanie dające możliwość ewidencjonowania przychodów i przygotowania wydruku pomocniczego mającego na celu ustalenie wartości podatku do zapłaty za dany okres.
• Obroty i salda – W obszarze Księgowość dodaliśmy nową listę: Porównanie sald BZ i BO, która umożliwia porównanie sald bilansów zamknięcia roku poprzedniego z saldami bilansów otwarcia roku bieżącego.

W module Handel:
• KSeF – Umożliwiliśmy wysyłanie do KSeF faktur wystawionych w procedurze samofakturowania, czyli dokumentów zakupu. Takie faktury są wysyłane do KSeF przez ich wystawcę (nabywcę) na konto sprzedawcy.
• KSeF – Przygotowaliśmy repozytorium plików pobranych z KSeF. Obecnie wszystkie pliki pobrane z KSeF mogą być zapisywane w bazie danych.
• KSeF – Umożliwiliśmy tworzenie dokumentu handlowego lub dokumentu ewidencji z poziomu repozytorium KSeF, czyli listy pobranych z KSeF plików.