×

Nowa wersja enova365 2306 (2306.2.7 z dnia 25-09-2023)

09 lipca 2023

1. Instalatory
standard
– instalator enova365 2306.2.7 (.exe)
– instalator enova365 2306.2.7 (.msi)
multi
– instalator enova365 2306.2.7 (.zip)
helper
– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych
dla systemu Android
– instalator enova365
dla systemu iOS
– instalator enova365
Szanowni Państwo,
dziś oddajemy w Wasze ręce dwie wersje systemu enova365. Są to wersje rozwojowe, wymagające konwersji bazy. Obie mogą być instalowane u Klientów. Jest to sytuacja wyjątkowa, ponieważ wydajemy dwie równoległe wersje!
Sposób publikacji wersji też jest nietypowy, ponieważ:

a) 2306.0.0, wersja rozwojowa, zawiera nowości funkcjonalne m.in. nowy moduł Flota oraz oczekiwaną przez rynek integrację z platformą Baselinker. Wersja zostanie opublikowana również na stronie internetowej enova.pl.

b) 2306.0.0-net, która jest premierową wersją w oparciu o technologię .NET6.Ta wersja zawiera również wszystkie nowości funkcjonalne 2306.0.0, ale instalację należy zawsze skonsultować z autoryzowanym parterem enova365.
c) Obie wersje można instalować na jednej licencji Klienta. Zarówno wersję 2306.0.0 i wersję 2306.0.0-net, dzięki temu poszczególni użytkownicy mogą korzystać z nowego interfejsu lub ze starego, czyli każdy użytkownik może mieć wybór. Istotne jest, aby był ten sam numer wersji.Najważniejsze nowości funkcjonalne obu wersji z linii 2306:

Flota: Utworzyliśmy nowy moduł pod nazwą Flota. Służy on do zarządzania flotą samochodową firmy. Pozwala na gromadzenie informacji o posiadanych pojazdach, opiekę nad nimi oraz – w połączeniu z funkcjonalnościami obszaru Księgowość – szybkie rozliczanie przejazdów oraz wykonanych tras. Pełna dokumentacja związana z modułem dostępna jest w Bazie Wiedzy pod adresem: https://dok.enova365.pl/Topic/38419
Handel: e-Sklepy Konektor Dodaliśmy obsługę platformy integracyjnej Baselinker. W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.KSeF Rozbudowaliśmy Pulpit Klienta Biura Rachunkowego o czynności związane z obsługą KSeF. Zmiany nastąpiły zarówno po stronie klienta biura jak i obsługującego. Zakres czynności jest taki sam jak w standardowej instalacji.KSeF Zablokowaliśmy możliwość eksportu faktur anulowanych do KSeF.
Księgowość: Plan Kont Udostępniliśmy w systemie nową funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego.Plan Kont Dla kont księgowych dodaliśmy pola z informacjami o koncie syntetycznym.Praca na wielu bazach Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście „Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy.Dokumenty RMK Umożliwiliśmy zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm.Ewidencja pojazdów Rozszerzyliśmy działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).Pulpit Klienta Biura Rachunkowego Udostępniliśmy mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego
Kadry Płace: Deklaracje ZUS Umożliwiliśmy podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.Umowa cywilnoprawna W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce „Ogólne” w sekcji „Umowa” dodaliśmy parametr: „Kalendarz indywidualny”.Deklaracja PFRON Obsłużyliśmy wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką. Business Intelligence: Merytoryczne – obszar handel Wprowadziliśmy nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników, które odnosiły się na sztywno do okresu czy definicji dokumentu.Obsługa cech w BI Wprowadziliśmy możliwość dodawania cech do modeli danych typu domena, raport oraz wskaźnik bezpośrednio z poziomu definicji cechy.
Pełna lista zmian znajduje się w ulotce.

A teraz przypomnę Państwu, podstawowe informacji dotyczące wersji 2306.0.0-net.

System enova365 od 20 lat działa w oparciu o platformę programistyczną Microsoft .NET Framework. W związku z informacją przekazaną przez Microsoft o zakończeniu rozwoju platformy .NET Framework przedstawieniu koncepcji nowej platformy .NET Core (obecnie nazywany jako .NET), jako produktu perspektywicznego, z wieloletnim planem rozwoju. Aby zachować konkurencyjność i możliwość rozwoju systemu enova365 w długiej perspektywie, wprowadzamy linię teraz równoległą wersję oznaczoną sufiksem „-net”. Wersja ta, jako równoległa do wersji standardowej będzie funkcjonować do wydania enova365 z numerem 2310 (czyli do połowy października br.) i wtedy, stanie się jedyną oficjalną wersją.

Dla ułatwienia komunikacji między nami, Państwem a Klientami, udostępniamy dedykowaną ulotkę informacyjną, która podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące nowej linii „-net” (link do ulotki) i należy ją dostarczyć Klientom wraz instalacją wersji 2306.0.0-net.

Od wersji 2310.0.0 niekompatybilne dodatki partnerskie z enova365 .NET, mogą przestać działać w instalacjach klienckich i nie będą wspierane przez Zespół Soneta.

Pełna dokumentacja związana z nowym mechanizmem dostępna jest w Bazie Wiedzy pod adresem: https://dok.enova365.pl/Topic/38376

Ulotka do wersji 2306.0.0-net dostępna jest pod adresem: https://download.enova.pl/ulotka/net/2306/0.0/index.html

1. Instalatory
standard
– instalator enova365 2306.2.7-net (.exe)
– instalator enova365 2306.2.7-net (.msi)
multi
– instalator enova365 2306.2.7-net (.zip)
helper
– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych
dla systemu Android
– instalator enova365
dla systemu iOS
– instalator enova365

2. Materiały związane z wersją
Ulotki do wersji z serii 2306-net
Artykuł informacyjny dotyczący wersji netowej