×

Nowa wersja enova365 2206 (2206.3.7 10-11-2022)

18 września 2022

1. Instalatory
standard
– instalator enova365 2206.3.7 (.exe)
– instalator enova365 2206.3.7 (.msi)
multi
– instalator enova365 2206.3.7 (.zip)
helper
– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych
dla systemu Android
– instalator enova365
dla systemu iOS
– instalator enova365
2. Materiały związane z wersją
Ulotka do wersji 2206.3.7


W skrócie, co zawiera wersja 2206.0.0:

Systemowe: Wydruki
Dodaliśmy możliwość pobierania wydruków w formacie dokumentów Word (DOCX). Business Intelligence: Modele danych
Udostępniono możliwość manualnego wskazywania pól grupujących w konstruowanych domenach i raportach, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę w możliwości tworzenia agregacji i wskazywania pól, które zostaną użyte w klauzuli GROUP BY generowanego zapytania SQL.
W celu ułatwienia rozbudowy standardowych domen, dodano możliwość rozszerzenia domeny o kolejne źródła. Umożliwi to dołączenie do każdego modelu danych warstwy DataMart i wyższych, dowolnego modelu danych BI, z którego chcemy pobrać dane. Ponadto nie będzie także konieczności „przeciągania” danych od samego dołu. Funkcjonalność dostępna po użyciu czynności „Rozszerz”.Konfiguracja\Filtrowanie
Wprowadziliśmy możliwość wyboru sposobu ustawiania filtrowania dat według okresu oraz według daty, dzięki temu zwiększony został zakres możliwości analizowania danych zawartych na panelach BI.Panele BI\Wydruki
Zmieniona została domyślna szerokość wydruków Wizualizacji BI, tak aby ich obszar dostosowany był do pełnej strony wydruku.


CRM:

Członkowie i Szkolenia
Dodaliśmy mechanizm automatycznego generowania faktur proforma, wystawianych do zapotrzebowania do szkolenia. Handel: Dokumenty handlowe
Zmieniliśmy logikę działania weryfikatora kodu i nazwy kraju w karcie kontrahenta. Obecnie jako kod kraju można wpisać tylko istniejący w słowniku krajów, jednak nazwę można wpisać dowolną. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy na polskim wydruku dokumentu chcemy mieć obcojęzyczną nazwę kraju.Kurierzy
Udostępniliśmy obsługę przesyłek paletowych i kopertowych dla kurierów DHL, UPS, FedEx.e-Sklepy Konektor
Dostosowaliśmy wysyłanie ofert do Allegro do zmian w API tej platformy. Użycie nowego dodatku wymaga zaimportowania załączonej definicji Allegro_Offer_Upload. Księgowość:
Produkcja: Zlecenie produkcyjne
Dla użytkowników systemu, którzy wystawiają w relacji do ZP dokumenty PWP w cenie rzeczywistej, wprowadziliśmy ulepszenia, polegające na automatycznym wyliczaniu kosztu wytworzenia.Technologia
W konfiguracji systemu w sekcji Produkcja/Ogólne dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Pozwalaj na ujemne ilości/wartości”, który domyślnie ma ustawioną wartość: „Nie”Braki
W obszarze Produkcja pojawiły się nowe listy o nazwie: „Definicje braków” oraz „Meldunki braków”.Kalkulacja kosztu
Dodaliśmy w oknie „Pozycja technologii” nowy warunek o nazwie: „Pomiń w kalkulacji”.Konsola Produkcyjna
W Konsoli Produkcyjnej dodaliśmy nowy filtr: „Moje operacje”, który wyświetla operacje, do których operator jest zalogowany tzn. te operacje, dla których kliknął „Dołącz”.
Workflow:

Szczegółowy opis zmian do wersji znajdą Państwo w ulotce.