×

Nowa wersja enova365 2204 (2204.5.10 05-08-2022)

27 kwietnia 2022

Nowości w wersji 2204
 • Zlecenie produkcyjne Dodaliśmy nową czynność: „Generuj podzlecenia”, dostępną z poziomu listy zleceń produkcyjnych.

  Zamienniki Wprowadziliśmy możliwość definiowania zamienników dla towaru na licencji modułu Produkcja, a dodatkowo z poziomu zlecenia produkcyjnego, w zakładce „Surowce” dodaliśmy nową czynność: „Zastosuj zamiennik”, która umożliwia wprowadzenie zamiennika na etapie zlecenia.

  Koszty Do kalkulacji kosztu zlecenia dodaliśmy dwie nowe opcje szacowania kosztu surowców: wg średniej ceny zasobów oraz wg średniej ceny zakupu z możliwością wyboru okresu.

  Technologia W obszarze Produkcja dodaliśmy nowy moduł o nazwie „Parametry produktu”, w którym możliwe jest powiązanie produktu z technologią domyślną, w sytuacji, gdy dany produkt występuje w wielu technologiach.

WMS Konektor Udostępniliśmy integrację z systemem ExpertWMS.

Kurierzy Umożliwiliśmy edycję danych punktu odbioru (paczkomatu) w dokumencie z obsługą przesyłek.

Kurierzy Zablokowaliśmy edycję adresu dostawy w dokumencie z obsługą przesyłek po wygenerowaniu listu przewozowego.

Dokumenty magazynowe Udostępniliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu na ofertach. Zamówienia i oferty Dodaliśmy opcję Odrzucony dla pola Potwierdzenie, widocznego na formularzu zamówienia/oferty.

e-mail Dodaliśmy możliwość autoryzowania skrzynek pocztowych gmail za pomocą OAUTH 2.0.

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania po rozwinięciu Dodatkowych filtrów zostały dodane domyślnie zaznaczone filtry: Zadanie, Zlecenie serwisowe, Wypożyczenie oraz Zadanie pracy hybrydowej.

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania znajdującej się w obszarze CRM udostępniliśmy Zadania z obszaru Pracy hybrydowej.

1. Instalatory

 • standard

– instalator enova365 2204.5.10 (.exe)
– instalator enova365 2204.5.10 (.msi)

 • multi

– instalator enova365 2204.5.10 (.zip)

 • helper

– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych

 • dla systemu Android

– instalator enova365

 • dla systemu iOS

– instalator enova365

2. Materiały związane z wersją