×

Nowa wersja enova365 2112 (2112.8.13) 22-04-2022

15 grudnia 2021

Nowości w wersji 2112 – Polski Ład 2022

 • Nowe naliczanie składki zdrowotnej
 • Naliczanie ulgi dla klasy średniej
 • Naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin
 • Naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów
 • Zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy Aktualizacja wskaźników – minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa,
 • Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022,
 • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie,
 • Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022,
 • Okres stanu zagrożenia
 • epidemicznego/epidemii COVID-19.
Oświadczenia i wnioski – W kartotece pracownika w zakładce Oświadczenia i wnioski/Oświadczenia dodaliśmy wydruki do formularzy oświadczeń: „Ulga dla dużych rodzin”, „Ulga dla klasy średniej”, „Ulga dla pracujących emerytów”, „Ulga na powrót z zagranicy”, „Zaniechanie KUP”, „Zaniechanie podatku z UC” Wydruki płacowe – Dostosowaliśmy wydruk „Zestawienie wypłat” do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r. Dla wypłat naliczonych po 01.01.2022 r. do raportu dodaliśmy wiersz „Ulga klasa średnia” z wartością ulgi dla klasy średniej. Wydruki – Dostosowaliśmy wydruki: „Karta przychodów pracownika”, „PIT-8AR Zestawienie oraz „PIT-11 Zestawienie” do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2022 r.
 • Zaktualizowano w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100 a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000
 • Podatek od nieruchomości – Wprowadzono rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości(DN-1).
 • Opłaty za środowisko – w związku z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 11 października zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska
 • Krajowy System e-Faktur – udostępniono mechanizm obsługujący Krajowy System e-Faktur z enova365 wraz ze zmianami 28-12-2021