×
Nowości w wersji 2204

WMS Konektor Udostępniliśmy integrację z systemem ExpertWMS.

Kurierzy Umożliwiliśmy edycję danych punktu odbioru (paczkomatu) w dokumencie z obsługą przesyłek.

Kurierzy Zablokowaliśmy edycję adresu dostawy w dokumencie z obsługą przesyłek po wygenerowaniu listu przewozowego.

Dokumenty magazynowe Udostępniliśmy czynność Zmień pozycje zatwierdzonego dokumentu na ofertach. Zamówienia i oferty Dodaliśmy opcję Odrzucony dla pola Potwierdzenie, widocznego na formularzu zamówienia/oferty.

e-mail Dodaliśmy możliwość autoryzowania skrzynek pocztowych gmail za pomocą OAUTH 2.0.

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania po rozwinięciu Dodatkowych filtrów zostały dodane domyślnie zaznaczone filtry: Zadanie, Zlecenie serwisowe, Wypożyczenie oraz Zadanie pracy hybrydowej.

Zadania i Zdarzenia Na liście Moje zadania znajdującej się w obszarze CRM udostępniliśmy Zadania z obszaru Pracy hybrydowej.

1. Instalatory

– instalator enova365 2204.2.2 (.exe)
– instalator enova365 2204.2.2 (.msi)

– instalator enova365 2204.2.2 (.zip)

– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych

– instalator enova365

– instalator enova365

2. Materiały związane z wersją