×

1. Instalatory

– instalator enova365 2404.0.1 (.exe)
– instalator enova365 2404.0.1 (.msi)

– instalator enova365 2404.0.1 (.zip)

– instalator Soneta Helper (.exe)
– instalator Soneta Helper (.msi) w przypadku logowań domenowych

instalator enova365

instalator enova365

2. Materiały związane z wersją

Dzisiaj producent opublikował wersję rozwojowa. Wersja wymaga konwersji bazy.

Należy podkreślić, że wersja 2404.0.0 jest pierwszą wersją, w której system enova365 jest udostępniony wyłącznie w oparciu o nową technologię Microsoft .NET6.

Najważniejsze zmiany funkcjonalne wersji 2404, na które zwracamy Państwa uwagę, to funkcjonalności nowych modułów Projekty i budżetowanie oraz Produkcja. Moduły te istotnie uzupełniają i wzmacniają dotychczasową funkcjonalność systemu, ale także znacznie poszerzają ofertę Soneta.

Warto także zwrócić uwagę na nową funkcjonalność modułu BI, czyli oczekiwane od dawna raporty przestawne.

W skrócie, co w modułach pojawiło się nowego, wraz z wersją 2404:

W Module Handel:

W module Nieruchomości:

W module Praca Hybrydowa:

W module Business Intelligence:

W module Projekty i Budżetowanie:

W module Produkcja: