Nowa wersja enova365 2003.2.2


Szanowni  Państwo,

w dniu dzisiejszym na stronie została opublikowana wersja 2003.2.2. enova365, która zastępuje wersję 2003.1.1. z dnia 3 kwietnia 2020 roku.

Ważna informacja: Wersja 2003.2.2 wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych.

Wersja dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace oraz w mniejszym zakresie Klientów pracujących z modułami  Księgowymi.

Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.2.2, związana jest z pakietem ustaw z dnia 31 marca 2020 roku tzw. „Tarczy antykryzysowej 1.0 oraz 2.0”.

Szczegóły opisów znajdują się w ulotce, a przede wszystkim w Bazie Wiedzy. Przygotowaliśmy także dla Państwa i dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace specjalną ulotkę z nowości w wersji 2003.2.2, aby ułatwić zapoznanie się z zakresem zmian specustawy. Linki do ulotki>>

Zwracam uwagę, w imieniu Zespołu Kadry Płace, iż została wprowadzona zmiana w obszarze naliczania składek PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w trakcie wprowadzonego w przedsiębiorstwie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z najnowszą interpretacją opublikowaną przez Państwo Fundusz Rozwoju w trakcie postoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie naliczamy składek PPK od wynagrodzenia pracownika. Szczegóły rozwiązania są dostępne w ulotce oraz bazie wiedzy. Zmiana dotyczy wypłat, które będą naliczane w najbliższych dniach.

Jeżeli rząd wprowadzi kolejną transzę zmian w specustawach i zajdzie potrzeba, przygotujemy kolejną specjalną wersję.

Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2003.2.2
instalator enova365 2003.2.2 msi do instalacji domenowych
enova365 multi
instalator enova365 2003.2.2
instalator enova365 Helper
instalator enova365 Helper msi do instalacji domenowych