Nowa wersja enova365 2003.0.0

Nowa wersja systemu enova365 2003.0.0

Szanowni  Państwo,

w dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2003.0.0. enova365, która zastępuje wersję 2002.1.1. z dnia 4 marca 2020 roku.

Ważna informacja: Wersja 2003.0.0 wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po przeprowadzeniu konwersji nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych.

Wersja dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace. Najważniejsza zmiana funkcjonalna wersji 2003.0.0, związana jest ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. Dotyczy głównie ewidencji i rozliczenia nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Udostępniono także nowy wydruk „Polecenie pracy zdalnej” oraz dodano raport „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19”.
Wersja 2003.0.0 dotyczyć będzie Klientów* pracujących z modułami Księgowymi i modułem Handel enova365 i wynika z realizacji przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku od towarów i usług. W praktyce oznacza to nowy sposób ewidencji dokumentów VAT oraz realizowania sprawozdawczości w podatku VAT w postaci plików JPK_V7M lub JPK_V7K.

*nie wszystkich Klientów: Nowe zasady ewidencji VAT wprowadzane są w dwóch terminach dla dwóch grup podatników:
od 1 kwietnia 2020 r. obejmie wyłącznie dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro),od 1 lipca 2020 r. obowiązek korzystania z nowych plików JPK_VAT obejmie pozostałych podatników; podmioty te już od 1 kwietnia będą mogły składać nowy JPK_VAT na zasadzie dobrowolności, przy czym pierwsze złożenie pliku zmusza do kontynuacji (nie można będzie powrócić do formy deklarowania VAT obowiązującej wcześniej takie podmioty).
Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie z nowości w wersji 2003.0.0, a także dodatkową instrukcję jak w systemie obsłużyć nieobecności w module Kadry Płace wynikające ze specustawy.

Korzystając z okazji chciałam przekazać Państwu, że kolejna wersja systemu enova365 o numerze 2004.0.0 planowana jest na termin  21 kwietnia 2020, a będzie to wersja rozwojowa.

Czekamy również na zapowiadany przez rząd pakiet zmian w specustawie, a dotyczący przedsiębiorców. Jeżeli zajdzie potrzeba, przygotujemy specjalną wersję, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.


Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2003.0.0
instalator enova365 2003.0.0 msi do instalacji domenowych

Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2003.0.0 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4
enova365 multi
instalator enova365 2003.0.0
instalator enova365 Helper
instalator enova365 Helper msi do instalacji domenowych