Wersja 1908.0.1 (1908.0.1.17324) z dnia 16.09.2019

Wersja 1908 zawiera przede wszystkim zmiany wynikające z dostosowania do zmian przepisów podatkowych. Dodatkowo w wersji 1908 zostało udostępnionych kilka nowych funkcjonalności, które mogą być dla Państwa interesujące.

Najistotniejsze zmiany w wersji 1908:

Instalatory
enova365 standard

instalator enova365 1908.0.1

instalator enova365 1908.0.1 msi do instalacji domenowych

enova365 multi

instalator enova365 1908.0.1

instalator enova365 Helper

instalator enova365 Helper msi do instalacji domenowych

instalator enova365 dla systemu Android