Business Intelligence

Business Intelligence umożliwia przekształcenie danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Przejdź dalej

enova365

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa.

Przejdź dalej

Kadry i Płace

enova365 Kadry i Płace skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.

Przejdź dalej

Księgowość

enova365 Księgowość to ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe.

Zobacz

Handel

enova365 Handel to kompletne i nowoczesne narzędzie do obsługi procesów biznesowych w firmach o różnych profilach.

Przejdź dalej

CRM

enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu relacji z klientami.

Przejdź dalej

Workflow

enova365 Workflow umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi, pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa.

Przejdź dalej

enova365