Doradca podatkowy

Kancelaria doradcy podatkowego poleca usługi w zakresie:

– udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;
– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie;
– reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami
   Administracyjnymi;
– udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np.
   składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne);
– doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie
   obowiązków wynikających z prawa celnego;
– prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
– doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych i inne czynności, na które
   zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

kontakt:

Witold Leszczynowicz (wpis nr 05072) w.leszczynowicz@comp-tech.com.pl tel. 792-70-71-72