Biuro rachunkowe

Oferujemy obsługę małych i średnich firm w następujących obszarach:

– prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów;
– prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych;
– prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT;
– wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT;
– sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE;
– sporządzanie deklaracji rocznych;
– na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego;
– kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych;
– reprezentacja Klienta przed urzędami;
– obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne);
– sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS;
– przygotowywanie dokumentów kadrowych związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno- prawnymi, tj. umowa o
    pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów/ zleceń;
– bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej;
– ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów;
– rejestracja firmy i pracowników w ZUS;
– sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US;
– wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców;
– sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40.