Nowa wersja enova365 2012.3.4

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2012.3.4. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Jest to kolejna wersja z Serii, wydawana na przełomie roku 2020/2021, w której znajdują się nowe mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

Zmiany legislacyjne wersji 2012.3.4. obejmują moduły enova365: Księgowość oraz Kadry Płace. Najważniejsze informacje o wersji 2012.3.4:

Księgowość:
Deklaracja CIT-8 Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29).
Złe długi w PIT i CIT Udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT. Nowy mechanizm powstał ze względu na konieczność bardzo szczegółowej prezentacji w deklaracji rocznej podatku dochodowego CIT-8 (w nowym załączniku CIT/WZ) danych o płatnościach i rozliczeniach będących podstawą korekty z tytułu złych długów, co nie było możliwe przy dotychczas stosowanym w programie podejściu, opartym na wyliczeniu skorygowanej podstawy opodatkowania/straty.
Deklaracje PIT Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020.
Rejestr VAT Wydruk Zestawienie do deklaracji PSD-1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1.

Kadry Płace:
Deklaracje PIT Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31.12.2020 roku dodano nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji.
Podstawa zasiłku W związku z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w ciąży i zasiłku macierzyńskiego obowiązującymi od 16 grudnia 2020 wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy zwolnienia chorobowego z kodem B oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński. Podstawy zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po 16 grudnia 2020 będą ustalane bez uwzględniania okresów obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19.

Instalatory
enova365 standard

instalator enova365 2012.3.4

instalator enova365 2012.3.4 msi do instalacji domenowych

Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2012.3.4 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4

enova365 multi

instalator enova365 2012.3.4

instalator Soneta Helper

instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych