Nowa wersja enova365 2010.1.4

20 listopada 2020 opublikowana została wersja 2010.1.4 enova365 zawierająca następujące zmiany:

Kadry i Płace
 1. Listy płac. Uzupełniono schemat pliku o pozycje związane ze składkami PPK.
 2. Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 grudnia 2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.168,93 zł;
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 258,45 zł
   • II rok nauki – 310,14 zł
   • III rok nauki – 361,83 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 206,76 zł.
Księgowość
 1. Importy. Zakres importu z plików TXT w strukturze Comarch ERP Klasyka, realizowanego za pomocą czynności Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT), poszerzono o import oznaczeń procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.
 2. Deklaracja CIT-ST. Umożliwiono edycję pola Okres w deklaracji CIT-ST wysyłanej jako samodzielna deklaracja w trakcie roku, kiedy zmienia się stan zatrudnienia pracowników.
Handel
 1. Towary. Wycofano podział kodów na wagowe i cenowe w oparciu o prefiksy zawarte w specyfikacji GTIN. Przywrócono interpretację prefiksów zaczynających się cyfrą 2: 23, 24 – jako kody cenowe, a pozostałych – jako kody wagowe.
 2. Dokumenty fiskalizowane. Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów, tak aby raport dla korekt uwzględniał dokumenty, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP (standardowa definicja ewidencji o takim typie do SPFVP).
 3. Dokumenty fiskalizowane. Poprawiono raport fiskalny dla paragonów, który nie generował się w specyficzny przypadku, gdy wystawiono korektę do faktury fiskalizowanej uwzględnianej w raporcie i na korekcie dodano pozycję.
 4. Korekty dokumentów. Wprowadzono poprawkę dotyczącą zatwierdzania korekt dokumentów magazynowych. W pewnych scenariuszach, gdy towar z dokumentu przyjęcia przesunięto na inny magazyn, próba zatwierdzenia dokumentu kończyła się niepowodzeniem.
 5. Relacje dokumentów. Poprawiono nadawanie numeru guid dla relacji ZS->RWP. Relacja ta otrzymywała numer guid, który był wykorzystywany w przeszłości przez relację FN -> Dokument wewn. VAT. Problem dotyczył baz danych w których istnieje relacja FN -> Dokument wewn. VAT i powodował jej usuwanie podczas konwersji.
 6. Faktury zaliczkowe. Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczkowych. Problem dotyczył dokumentów, na których ręcznie zmieniono Stawkę VAT towaru lub parametr VAT liczony od. W takim przypadku w tabeli wartości zamówienia były niewłaściwe wartości.
 7. Limit kredytowy. Poprawiono działanie obliczania kwoty zadłużenia kontrahenta po dozwolonym limicie opóźnienia. Po zmianach w wersji 2010.0.0.0 włączenie uwzględniania wpłat w limicie kredytowym powodowało niepoprawne wyliczenie zadłużenia po dozwolonym opóźnieniu.
Instalatory
enova365 standard

instalator enova365 2010.1.4

instalator enova365 2010.1.4 msi do instalacji domenowych

Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2010.1.4 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4

enova365 multi

instalator enova365 2010.1.4

instalator Soneta Helper

instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych