Nowa wersja enova365 2010.1.3

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2010.1.3. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Wersja jest wydana z dwóch powodów, pierwszy z nich do nowy moduł Praca Zdalna, a drugi to zmiany w przepisach istotne dla modułu Kadry Płace.

1.     Nowy moduł „Praca Zdalna”.

Nowy moduł to odpowiedź Soneta na potrzeby rynku związane z panującą w naszym kraju sytuacją oraz coraz większą liczbą przedsiębiorstw i organizacji przechodzących w tryb pracy home-office lub hybrydowy.

Moduł Praca Zdalna, ułatwia komunikację w firmie w ramach zlecenia, śledzenia realizacji, rozliczenia zadań, a także dzielenia się informacją i pracą w zespole. Jest narzędziem zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i dla kadry zarządzającej i menadżerów. Dzięki niemu można rejestrować czas pracy i planować pracę swoich podwładnych, ale też współpracowników.

Jedną z podstawowych zalet tego rozwiązania jest osadzenie go w centrum ERP enova365, dzięki czemu wzmacniany jest przepływ informacji w rozporoszonych stanowiskach pracy, w działach biurowych/administracyjnych firm. Unikalne podejście w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

Podstawowe funkcje modułu Praca Zdalna:                                      

Rozwiązanie będzie dostępne w dwóch opcjach:

Wszystkie informacje dotyczące jak działa moduł, znajdziecie Państwo w Bazie Wiedzy pod adresem https://dok.enova365.pl/Topic/36456, szczególnie polecam szkolenie na platformie e-learningowej, gdzie krok po kroku pokazane jest jak moduł działa.

2.     Zmiany w przepisach w obszarze modułu Kadry Płace.

Od 1 listopada 2020 roku obowiązuje mechanizm obsługujący udostępnienia listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). W tym celu przebudowany został import nieobecności z PUE tak, aby informację o kwarantannie lub izolacji domowej pracowników zatrudnionych w danej firmie można było zaczytać z pliku. Funkcjonalność dotyczy Klientów posiadających moduł Kadry Płace.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2010.1.3. znajduje się w ulotce.

Instalatory
enova365 standard

instalator enova365 2010.1.3

instalator enova365 2010.1.3 msi do instalacji domenowych

Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2010.1.3 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4

enova365 multi

instalator enova365 2010.1.3

instalator Soneta Helper

instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych