Nowa wersja enova365 2006.1.1

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym  została opublikowana wersja 2006.1.1 enova365.Wersja wymaga konwersji bazy danych.
Jest to nowa wersja, w której znalazły się nowości w module Kadry Płace. Poprawione zostały również błędy, które zostały przez Państwa zgłoszone do wersji 2006.0.0.
Wydanie kolejnej wersji enova365 zaplanowane zostało na 22.10.2020. Będzie to również duża wersja rozwojowa.

Kadry Płace:

W module Kadry Płace:
Na deklaracji Rozliczenie składek PPK umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej. Dodatkowo umożliwiono rozliczenie zwrotu składek niesłusznie naliczonych na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK, które zostaną oznaczone jako niepodlegające wysłaniu.Zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK.Poprawiono rozrzucanie kwoty przychodu od PPK u pracowników zatrudnionych na etacie i umowie cywilnoprawnej, w przypadku naliczania kilku deklaracji PPK w trakcie jednego miesiąca.Dodano metodę PodstawaKoszty50 do wykorzystania w definicji elementu wynagrodzenia. Metoda pozwala na naliczania innych kosztów uzyskania przychodów niż ustawione na definicji elementu wynagrodzenia na zakładce „Deklaracje”.
Szczegółowy opis wszystkich zmian:

Zobacz ulotkę do wersji 2006.1.1 tutaj
Zobacz komunikat dla Klientów enova365 do wersji 2006.1.1 tutaj

enova365 standard
instalator enova365 2006.1.1
instalator enova365 2006.1.1 msi do instalacji domenowych
Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2006.1.1 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4
enova365 multi
instalator enova365 2006.1.1
instalator Soneta Helper
instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych