Nowa wersja enova365 2005.2.2

Nowa wersja systemu enova365 2005.2.2

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym opublikowana wersja 2005.2.2 enova365. Wersja wymaga konwersji bazy danych.Wersja dotyczy przede wszystkim Klientów, którzy posiadają moduły księgowe enova365 i prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe.Ostateczny termin składania nowych deklaracji to 25 lipca 2020 roku.

Księgowość:
W związku z wprowadzonymi nowymi wzorami w systemie enova365 rozbudowano mechanizmy przygotowywania i wysyłki w postaci e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE i jej korekty. Nowe informacje o dokonanych przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK wprowadza się na formularzu deklaracji za pomocą załącznika VAT-UE/S.
Do nowej wersji informacji podsumowującej VAT-UE oraz jej korekty dodano wydruki pomocnicze: Informacja VAT-UE (5) oraz Korekta informacji VAT-UE (5), które w sposób czytelny dla Użytkownika prezentują informacje przygotowane do wysyłki w postaci e-deklaracji.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 1188) zaktualizowano w programie formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.Na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086, popularnie Tarcza 4.0) umożliwiono w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni. Na formularzu czynności Złe długi – generuj korekty dostępnej w dokumencie Polecenie księgowania dodano parametr Po upływie z wartościami do wyboru 90 dni lub 30 dni. Zmodyfikowane przepisy ulgi na złe długi dotyczące wierzycieli mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych, w których ponieśli oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Kadry Płace:
Zaktualizowano wskaźniki:Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki -koronawirus (dni), który obecnie wynosi 137 dni;Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 123 dni.
Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.2.2 znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy

Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2005.2.2
instalator enova365 2005.2.2 msi do instalacji domenowych
Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2005.2.2 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4
enova365 multi
instalator enova365 2005.2.2
instalator Soneta Helper