Nowa wersja enova365 2005.1.1

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym na stronie została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, zastępuje wersję 2005.0.0 z dnia 3 czerwca 2020. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Nowa wersja dotyczy obszarów: Kadry Płace oraz Księgowość.

Moduł Kadry Płace:

Najważniejsza zmiana wersji dotyczy publikacji nowego Płatnika i w związku z tym jest obligatoryjna dla wszystkich Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Stąd, dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.). Na deklaracji RCA wprowadzono nowe pole „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”, które uwzględnia kwoty składek PPK finansowane przez pracodawcę. Na deklaracji uwzględnione są składki z naliczonej deklaracji Rozliczeniowej PPK. Ponad to zaktualizowano:
wskaźniki:a) Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi 123 dni;b) Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (dni), który obecnie wynosi: 109 dni;c) Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.07.2020;d) Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%.
wydruk Deklaracji DRA zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS.
wydruk Deklaracji IMIR zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.12.2019 obowiązujący od 1 czerwca 2020 roku. Raport w mechanizmie repx dostępny jest z poziomu naliczonej deklaracji ZUS (miesięcznej oraz rocznej), a także pod drukarką w Pulpicie pracownika na zakładce Dane finansowe/Informacje IMIR.
Moduł Księgowość:

Poprawiono wyświetlanie informacji o podatku należnym i podatku naliczonym na zakładce Ogólne formularza JPK_VAT(3). W wersji 2005.0.0 dane podsumowujące prezentowały zera niezależnie od zawartości pliku JPK. Obecnie przywrócono informację o liczbie wierszy i podsumowaniu z wierszy na zakładce Ogólne, oraz zaktualizowano od 1 lipca 2020 odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.0.0 znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy

Wydanie kolejnej wersji enova365, oznaczonej numerem 2006.0.0 w związku z publikacją wersji specjalnej 2005.1.1, zostało przesunięte na 8 lipca 2020. Będzie to rozwojowa wersja.

Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2005.1.1
instalator enova365 2005.1.1 msi do instalacji domenowych
Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2005.1.1 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4
enova365 multi
instalator enova365 2005.1.1
instalator Soneta Helper
instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych