Nowa wersja enova365 2005.0.0

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2004.0.1. z dnia 12 maja 2020 roku.
Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Zmiany w wersji dotyczą głównie obszarów Kadry Płace oraz Księgowość, w zakresie zmian wynikających z przepisów, ale również zawierają poprawki działania funkcjonalności zgłoszone z rynku do wersji, które opublikowaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Kadry Płace:

Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku.Zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS.Umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.Umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej, w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego.Oprogramowano przedłużenie okresów orzeczenia o rencie, w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19.Na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.Umożliwiono ustawienie w konfiguracji programu po jakim kursie mają być przeliczane elementy w różnych walutach w podstawie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop. Dodatkowo dodano możliwość wskazania w algorytmie elementu, po jakim kursie mają być przeliczane elementy wchodzące do podstawy urlopu/ekwiwalentu.Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.
Księgowość:

Zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku.Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych.Na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS.Zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP.Poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części Ogólne.Poszerzono zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.Poszerzono zakres informacji importowanych z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów
Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji 2005.0.0 znajduje się w ulotce i w Bazie Wiedzy

Kolejny termin wydania wersji o numerze 2006, wstępnie planowany jest na 23 czerwca 2020 roku – wersja będzie związana z rozwojem systemu enova365, ale również czekamy na informacje o publikacji nowego PŁATNIKA. Stąd, data wydania wersji może ulec zmianie.

Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2005.0.0
instalator enova365 2005.0.0 msi do instalacji domenowych

Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2005.0.0 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4
enova365 multi
instalator enova365 2005.0.0
instalator Soneta Helper
instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych