Nowe wersje enova365 2003.2.3 oraz 2004.0.0

Szanowni  Państwo,

w dniu dzisiejszym zostały  opublikowane dwie wersje:
a) wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów. Jest wersją rozwojową. Wymaga konwersji bazy danych, co oznacza, że po jej przeprowadzeniu nie będzie można wrócić do poprzedniej wersji bazy danych.
b) wersja 2003.2.3 enova365 jest wersją poprawkową do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona tylko dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace. Istotne jest, że nie wymaga konwersji bazy danych.

Zdecydowano o wydaniu dwóch wersji jednocześnie, abyście Państwo mogli zaopatrzyć się w nowe wersje w zależności od sytuacji. A w szczególności dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace w wersji 2003.2.2, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Szczegóły w ulotce do wersji. Link do ulotki>>

Wersja 2004.0.0 zwiera wiele nowych funkcji. Szczegółowy opis zmian dla wersji 2004.0.0 znajduje się w ulotce, a przede wszystkim w Bazie Wiedzy Link do ulotki>>

Rekomenduję Państwu nowość w module WorkFlow – graficzny Edytor procesu. Ułatwia i wnosi czytelność w podejściu do definiowania i wdrożenia procesów zarówno z perspektywy Wdrożeniowca jak i Klienta.

Zachęcam także, do obejrzenia nowej odsłony Wykresów BI, która wprowadza wiele ułatwień i raportów merytorycznych z bazy enova365 i wizualizacji wyników w Panelu użytkownika.

W module Kadry Płace znajdziecie Państwo, całą grupę zmian dotyczących obsługi PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) głównie w zakresie seryjności wykonywania operacji i czynności.


Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2003.2.3
instalator enova365 2003.2.3 msi do instalacji domenowych

instalator enova365 2004.0.0
instalator enova365 2004.0.0 msi do instalacji domenowych

enova365 multi
instalator enova365 2003.2.3
instalator Soneta Helper
instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych

instalator enova365 2004.0.0
instalator Soneta Helper
instalator Soneta Helper msi do instalacji domenowych