Nowa wersja enova365 2002.0.0


Szanowni  Państwo,

w dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2002.0.0. enova365, która zastępuje wersję 2001.0.2. z dnia 21 stycznia 2020 roku.

Ważna informacja: wersja ta dotyczy tylko Klientów, którzy posiadają moduły w szczególności: Kadry Płace, Księgowość, Handel.

Wersja zawiera nowe funkcjonalności:
1. Kadry Płace:
a) Obsługa „Małego ZUS plus” (bez obsługi Płatnika)
b) Magazyn nadgodzin do zarządzania odbierania konkretnych nadgodzin przez pracownika
2. Ewidencja Środków Pieniężnych:
a) Wykaz podatników VAT dostosowano do zmian w webAPI tego wykazu wprowadzonych w dniu 28.01.2020.
b) Import Wyciągów Bankowych. Zaktualizowano filtr importu PEKAO (MT940)
3. Księgowość:
a) Zawiadomienie ZAW-NR. Wprowadzono w systemie możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). ZAW-NR składają podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie podatników VAT (potocznie Biała lista)
b) Deklaracje PIT. Zaktualizowano struktury XML eDeklaracji PIT: PIT-36(27), PIT-36L(16) oraz PIT-28(22) obowiązujące dla rozliczeń roku 2019.
c) Sprawozdania finansowe. Dodano możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla grup kapitałowych
4.Handel:
a) e-sklepy. Umożliwiono zastosowanie dwóch rodzajów cech do określania widoczności zdjęć towarów w e-sklepach: warunkowej i liczby całkowitej
b) Relacje dokumentów. Uzależniono dostępność parametru „Anuluj nierozliczone pozycje” w oknie pośrednim relacji
c) JPK. Przygotowano definicję XML do generowania pliku JPK_FA_RR(1).

Pełny opis zmian znajduje się w ulotce.

Dwie bardzo ważne informacje, dotyczące publikacji kolejnych wersji:
1) Zapowiadam wydanie wersji specjalnej – w związku z wprowadzeniem „Małego ZUS plus”. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 stycznia opublikowało rozporządzenie w którym zostają zmienione obecne formularze Deklaracji DRA II, i RCA II. Zgodnie z rozporządzeniem nowe wzory deklaracji mają obowiązywać od 1 lutego 2020.  Rozporządzenie ma bezpośrednio wpływ na przygotowanie nowej wersji programu Płatnika. Zgodnie z deklaracjami ZUS nowa wersja programu Płatnika zostanie opublikowana pod koniec lutego 2020. Soneta niezwłocznie po opublikowaniu nowej wersji programu Płatnika opublikuje nową wersje enova365. Pierwsze deklaracje nasi Klienci będą przekazywali na 10 marca 2020 za okres lutego. Zmiany w przepisach dotyczą mikroprzedsiębiorców, obsługiwanych najczęściej przez Biura Rachunkowe.Na dzień dzisiejszy nie znamy terminu publikacji, jedynie przypuszczamy, że będzie to przełom lutego i marca 2020.
2) Potwierdzam wydanie wersji 17 marca 2020  oczekiwanej przez Klientów rozliczających się z VAT, lub prowadzących ewidencję VAT, lub realizujących eksport/import plików rejestrów VAT przy pomocy systemu enova365, planujemy wydać 17 marca 2020.Wersja 2003 będzie zawierała nową funkcjonalność – obsługę JPK_VAT7M i JPK_VAT7K, które zastąpią dotychczasowe deklaracje VAT-7 i JPK_VAT, które zaczną obowiązywać od 1.04.2020.
Cykl wydawniczy zmian w przepisach na rok 2020, planujemy zakończyć wersją wydaną 17marca 2020 roku.

Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2002.0.0
instalator enova365 2002.0.0 msi do instalacji domenowych

Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2002.0.0 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.2
enova365 multi
instalator enova365 2002.0.0
instalator enova365 Helper
instalator enova365 Helper msi do instalacji domenowych
instalator enova365 dla systemu Android