Nowa wersja enova365 2001.0.1


Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym na stronie została opublikowana wersja 2001.0.1 enova365, która zastępuje wersję 2001.0.0. z dnia 9 stycznia 2020 roku.
Ważna informacja: wersja ta dotyczy tylko Klientów, którzy posiadają moduł Kadry Płace.

Wersja zawiera:
Nowe funkcjonalności:
Wskaźniki. Zaktualizowano wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy (procent). Od 2020 roku nowa wartość składki wynosi 0,45%.
Poprawione funkcjonalności:
Podatki 26. Poprawiono wyliczanie pola „Suma składek na ubezpieczenia społeczne (pomn.podst.opodatkowania)”. W przypadku kiedy na wypłacie rozliczającej korektę nieobecności z opcją miesięcy wstecz jeden dla osób do 26 roku życia znajdowały się różne elementy wynagrodzenia, w niektórych przypadkach błędnie naliczane były ujemne składki ZUS pomniejszające podstawę opodatkowania wykazywane na deklaracji PIT.Deklaracje PIT. Zgodnie z opublikowanym wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów wprowadzono zmianę do wykazywania zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25). W przypadku, gdy pracownik osiągnął zarówno przychody ze stosunku pracy jak i zasiłku, to łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w części E w wierszu 8. Inne źródła. Jeżeli pracownik będzie miał wykazane przychody w wierszu 1 i nie będzie miał zasiłków, to zarówno przychód ze stosunku pracy jak i zaliczka podatku będą wykazane w wierszu 1. Jeżeli pracownik otrzyma przychody ze stosunku pracy oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy zostanie wykazany w wierszu 1, kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8. Podobnie w przypadku, gdy pracownik do 26 roku życia otrzyma przychody ze stosunku pracy wykazywane w wierszu 2 oraz zasiłek, to przychód ze stosunku pracy do 26 roku życia zostanie wykazany w wierszu 2, kwota zasiłku w wierszu 8, natomiast łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w wierszu 8.Deklaracje PIT. Na formularzu deklaracji PIT-11(25) zmieniono sposób wyliczania okresu za jaki liczy się deklaracja. Jeżeli Data deklaracji jest późniejsza niż rok, za który deklaracja jest naliczana, to deklaracja jest liczona za cały rok z pominięciem okresów korygowanych.Deklaracje PIT zbiorcze. Poprawiono dodawanie deklaracji PIT do deklaracji zbiorczych. W przypadku, gdy deklaracja PIT-11 była za okres krótszy niż pełen rok (pracownik zwolniony w trakcie roku), to na formularzu deklaracji zbiorczej PIT-11Z po wybraniu przycisku Dodaj lub usuń deklaracje taki pracownik nie pojawiał się na liście.Wydruki
Deklaracje PIT. Na formularzu deklaracji PIT-4R (9) został podpięty wydruk Informacja miesięczna PIT-4R (9).Deklaracje PIT. Umożliwiono generowanie wydruku PIT 11 – Zestawienie w mechanizmie repx w przypadku, kiedy w konfiguracji programu wybrany jest mechanizm raportowania aspx. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych.

Pełna ulotka do wersji 2001.0.1
Instalatory
enova365 standard
instalator enova365 2001.0.1
instalator enova365 2001.0.1 msi do instalacji domenowych
Uwaga! Konwersja baz enova365 do wersji 2001.0.1 możliwa jest od wersji nie wcześniejszej niż 15.4.1.
enova365 multi
instalator enova365 2001.0.1
instalator enova365 Helper
instalator enova365 Helper msi do instalacji domenowych