Wersja 1905.0.1 z dnia 16.05.2019

Zgodnie z zapowiedzią oddajemy w Państwa ręce, nową wersję enova365 o numerze (wg nowej systematyki oznaczeń) 19.05.0.1. Wersja zawiera nowości, zmiany i poprawy funkcjonalności głównie wynikające ze zgłoszeń od Państwa. Szczegóły znajdziecie Państwo w ulotce.

Warto zwrócić uwagę na takie nowości jak:

a) Nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365

b) W Workflow mechanizm zastępstw operatora – daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu.

c) Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania oraz rozszerzenie integracji z GUS-BIR, a także Projekt” został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją.

d) Moduł Kadry Płace zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków.

Instalatory  – Aktualne wersje enova365:

enova365 standard instalator enova365 1905.0.1

enova365 multi instalator enova365 1905.0.1

enova365 instalator enova365 Helper