Wersja 15.2.1 (15.2.6954)

Nowa wersja systemu enova365 15.2.1

Szanowni Państwo,

Wersja 15.2.1 (15.2.6954) zastępuje wersję 15.2 (15.2.6949)
z dnia 10.01.2019, w związku z wprowadzeniem pilnych zmian, głównie związanych z wydrukami deklaracji ZUS oraz PIT:

Nowa funkcjonalność
Deklaracje ZUS.
W bazach danych, na których w Narzędzia/Opcje/Ogólne/Deklaracje pole „Parametr do definicji deklaracji” jest zaznaczone na „TAK”, należy ustawić prawa obiektowe do deklaracji ZUS (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy na formularzu danego Operatora/Uprawnienia…/zakładka: Prawa obiektowe). Ustawienie praw dostępu do deklaracji związane jest z wprowadzeniem nowych deklaracji ZUS DRA: RCA II, DRA II, RIA, RPA, OSW obowiązujących od 01.01.2019. W przypadku braku zaznaczenia dla operatora praw dostępu do nowych deklaracji, przy próbie naliczenia deklaracji ZUS DRA pojawi się przykładowy komunikat: „Błąd naliczania załączników dla pracownika LIPIŃSKA MAŁGORZATA (040)…Brak praw do definicji deklaracji”.Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
Instalatory dostępne poniżej:

enova365 standard
instalator enova365 15.2.6954

enova365 multi
instalator enova365 15.2.6954
instalator enova365 Helper