Nowa wersja enova365 15.2 (15.2.6949)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przy wydaniu wersji 15.1 w grudniu 2018, w dniu dzisiejszym publikujemy drugą transzę zmian w enova365, związanych ze zmianami przepisów dla roku 2019 w postaci nowej wersji 15.2, która zawiera głównie zmiany w obszarze:
a) Kadry Płace:
• Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA. • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym   ZUS-ie dla Właścicieli). • Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym   okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej). • Integracja z nową wersją programu Płatnik (zmiany wynikające z              nowych i zmienionych deklaracji). • Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia       2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9),              IFT1/1R(14).
b) Księgowość:
• Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21),            możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach   PDF Ministerstwa Finansów.
Szczegółowy opis zmian do wersji 15.2 znajduje się w ulotce do wersji     15.2 (przy instalatorze).

Instalatory


enova365 standard : instalator enova365 15.2.6949

enova365 multi: instalator enova365 15.2.6949