Zmiany w przepisach 2019

 


Szanowni Państwo,     

Od lat przełom roku zawsze niesie zmiany w przepisach prawa gospodarczego, które istotnie wpływają na funkcjonalność systemów informatycznych dla biznesu, takich jak enova365. A z kolei bez zaktualizowanego oprogramowania, trudno podmiotom gospodarczym wdrożyć konieczne zmiany legislacyjne, często bywa to wręcz niemożliwe.

W tym roku spotykamy się z szerokim zakresem oraz dużą liczną zmian w przepisach. Etapowy i trudno przewidywalny w terminach i zakresie proces zatwierdzania przepisów wykonawczych (rozporządzeń, wzorów, schem, aplikacji pomocniczych) wymógł również wersjonowanie funkcjonalności związanych z nowym prawem w systemie informatycznym enova365.                                                                                         

Dlatego też, aby zapewnić Państwu wsparcie przy wdrożeniu zmian legislacyjnych na rok 2019, zespół Soneta zaplanował nowelizację algorytmów w enova365 w transzach, publikując trzy nowe wersje. Wszystko po to, aby Klienci zrealizowali swoje powinności wobec urzędów, pracowników, czy kontrahentów w narzuconych przez ustawodawcę terminach, zgodnie z obowiązującym prawem.

Pierwsza transza zmian została zawarta w wersji 15.1 – data publikacji 17.12.2018 r.  W tej wersji zostały opublikowane zmiany z obszarów:

 1. Kadry Płace:
  1. Nowe wersje deklaracji PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9),IFT1/1R(14) (uwaga! bez e-Deklaracji!).
  1. Aktualizacja wskaźników kadrowo – płacowych obowiązujących od01.01.2019 r.
  1. Obniżona została podstawa składek ZUS dla właścicieli.
  1. Zmiana zasad obliczania zaliczki podatku w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o przekroczeniu I przedziału skali, tzw. 50% koszty uzyskania przychodu.
 2. Księgowość:
 3. Nowe wersje deklaracji CIT (CIT-8(26)) i załączników: CIT-8/O(13),CIT-8/BR(4), CIT-D(6), CIT-ST(7) oraz deklaracji CIT-10Z(4) i IFT-2/IFT-2R(8).
 4. Dodane zostały nowe załączniki do CIT-8: CIT-MIT, CIT/8S, CIT/8SP.
 5. Zaktualizowano mechanizm korekty z tytułu złych długów VAT –skrócenie terminu korekty ze 150 do 90 dni.
 6. Wprowadzono stawki ryczałtu: 2% i 12,5%.
 7. Aktualizowano stawki w tabeli opłat za środowisko obowiązujących w2019 r

Szczegółowy opis zmian do wersji znajduje się w ulotce do wersji15.1

Kolejne wersje zostaną opublikowane na początku roku 2019. Będą to:

1. Wersja 15.2, zwana wersją styczniową – planowana data publikacji 10.01.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

 1. Kadry Płace: 

Obsługa nowej wersji programu Płatnik w zakresie:

Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14)

2. Wersja 15.3, zwana wersją lutową – planowana data publikacji 15.02.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

 1. Kadry Płace

Elektroniczna dokumentacja pracownicza, popularnie zwane e-teczkami, dostosowanie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz przepisów wykonawczych

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).

Na koniec krótka informacja o kolejnej planowanej zmianie, tym razem w obszarze sprzedaży.                     

Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie obowiązku drukowania paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty od nabywcy. System enova365 umożliwia poprzez konfigurację parametrów wystawianie paragonów fiskalnych w sekwencji najpierw paragon, potem zapłata. W standardzie zostanie ten mechanizm wprowadzony dopiero po zatwierdzeniu odpowiednich przepisów.

Wszystkie w/w wersje oraz komunikaty związane z ich wydanie, będą dostępne na stronie internetowej www.enova.pl w zaplanowanych terminach.

                                                                       Z wyrazami szacunku

                                             Comp-Tech sp. z o.o.