Nowa wersja 15.1 (15.1.6925)

W związku z licznymi zmianami przepisów, dużą skalą tych zmian oraz brakiem zatwierdzonych przepisów wykonawczych proces wydawania wersji enova365, zwierających odpowiednie dostosowania do tych zmian, został podzielony na 3 etapy (3 wersje enova365):

  1. Wersja 15.1 (opublikowana 17.12.2018) – zawierająca nowe wzory deklaracji CIT i PIT (bez e-Deklaracji).
  2. Wersja 15.2 (planowana publikacja 10.01.2019) – zawierająca zmiany dotyczące deklaracji ZUS i integracji z programem Płatnik oraz e-Deklaracji do deklaracji PIT.
  3. Wersja 15.3 (planowana publikacja 15.02.2019) – zawierająca nowe mechanizmy dotyczące e-sprawozdawczości księgowej oraz mechanizmy umożliwiające prowadzenie e-dokumentacji pracowniczej.

Instalatory  – Aktualne wersje enova365

Instalatory

instalator enova365 15.1.6925 standard

instalator enova365 15.1.6925 wersja multi

Zobacz ulotkę do wersji 15.1 tutaj